Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

0
228

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 36% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học; 50% được bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính công, quản lý nhà nước ở nước có nền hành chính tiên tiến;

– Đối vớicán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch giữ các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 21% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học; 50% được bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính công, quản lý nhà nước ở nước có nền hành chính tiên tiến;

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch để đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 12% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học và 90% đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, 60% được bồi dưỡng kiến thức về quản lý ngành và một số kỹ năng cơ bản, trong đó 50% được bồi dưỡng ở nước ngoài;

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền: 20% đạt trình độ chuyên môn sâu sau đại học; 60% trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị-hành chính. Trong đó, mỗi sở, ban, ngành có 01-02 công chức được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực của ngành;

– Đối với chức danh lãnh đạo cấp giám đốc, phó giám đốc trưởng phòng các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng; 50% được bồi dưỡng nâng cao kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh;đối với nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp (giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa, du lịch,…): 50% được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ;

– Đối vớicông nhân, nhân viên trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, dich vụ: 73% được qua đào tạo. b) Mục tiêu đến năm 2020 – Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 50% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học; 100% được bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính công, quản lý nhà nước ở nước ngoài tiên tiến;

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch giữ các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 27% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học; 100% được bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính công, quản lý nhà nước ở nước ngoài tiên tiến;

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch để đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 23% được đào tạo đạt trình độ chuyên môn sau đại học và 100% đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, 100% được bồi dưỡng kiến thức về quản lý ngành và một số kỹ năng cơ bản, trong đó 50% được bồi dưỡng ở nước ngoài;

– Đối với cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền: 35% đạt trình độ chuyên môn sâu sau đại học; 80% trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị – hành chính. Trong đó, mỗi sở, ban, ngành có 03 – 05 công chức được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực của ngành;

– Đối với chức danh lãnh đạo cấp giám đốc, phó giám đốc trưởng phòng các nhà máy, xí nghiệp, doanhnghiệp, khách sạn, nhà hàng; 100% được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý kinh tế; Đối với nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp (giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch,…): 100% được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; – Đối với nhân lực phục vụ sản xuất (công nghiệp xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ): 89% được đào tạo.

– Cán bộ chủ chốt cấp xã:

+ Đối với vùng đô thị: 90% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, 100% có trình độ trung cấp về lý luận chính trị-hành chính (trong đó 40% trình độ cao cấp, cử nhân);

+ Đối với vùng đồng bằng, miền núi: 85% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, 100% có trình độ trung cấp về lý luận chính trị-hành chính (trong đó 30 trình độ cao cấp, cử nhân);

+ Đối với vùng khó khăn: 75% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, 100% có trình độ trung cấp về lý luận chính trị-hành chính (trong đó 25% trình độ cao cấp, cử nhân).

Tuyển dụng phụ trách kế toán tại Vieclambank

Bạn đang muốn đầu quân cho công ty Nhật nhưng mà không muốn qua tận nước Nhật xa xôi. Bạn có thế tìm được công việc như ý với mức lương mong muốn mà không phải xa gia đình khi hiện nay có nhiều nhà đầu tư Nhật đầu tư vào Bắc Ninh và các tỉnh thành khác trên khắp cả nước. Cơ hội việc làm tại Bắc Ninh hấp dẫn, lương cao luôn chờ đón các bạn khám phá thông qua Vieclambank:
Một Nhà Máy Của Nhật Tại Bắc Ninh
Địa điểm làm việc:
Bắc Ninh
Mức lương:
Thỏa thuận
Ngành nghề:
Kế toán – Tài chính
Mô tả công việc:
– Soát xét, phê duyệt báo cáo thu chi hàng ngày
– Kiểm soát các dữ liệu và nghiệp vụ kế toán
– Tính giá thành sản phẩm hàng tháng
– Quản lý hóa đơn chứng từ
Còn nhiều cơ hội việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vieclambank hoặc xem trực tiếp tại website: www.vieclambank.com
 
 

.