- Loại hay ưu tư, cáu kỉnh: Gương mặt xương xẩu, xương hình chữ nhật và màu da tái, anh ta thường làm cho người bán e ngại bởi sự lạnh lùng của mình. Những người này thường thẳng thắn và chờ đợi ở bạn những lời giải thích đơn giản và rõ ràng, không hoa mỹ. Bạn...
Nghi thức cúi chào được gọi là Ojigi. Ojigi bao gồm nhiều mức độ, từ một cái gật đầu khẽ đến tư thế cúi gập người 90 độ. Tư thế cúi chào của Ojigi phụ thuộc vào hoàn cảnh, vị thế của người bạn chào đối với bạn, và phụ thuộc vào bạn là nam hay nữ.
  Sau khi hoàn trả toàn bộ chủ quyền quốc gia vào năm 1952, nước Nhật ngay lập tức bắt đầu xoa dịu những thay đổi về giáo dục, nhằm phản chiếu ý tưởng của mình về cách dạy và cách quản lý giáo dục. Bộ Giáo dục thời hậu chiến đã giành lại rất nhiều quyền lực. Trường học được sàng...
Giảm cung lao động ở khu vực thành thị •Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Trước hết là giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở khu vực thành thị, sau đó là ở khu vực nông thôn. Đối với khu vực thành thị, do mức sống và trình độ nhận thức của người dân khá cao nên công...
Số người tăng thêm trong lực lượng lao động hàng năm và số người được giải quyết việc làm hàng năm.Trong những năm gần đây, nhờ đường lối đổi mới của Đảng mà nhiều lao động đã và đang được thu hút vào các ngành nghề, các lĩnh vực, ở mỗi địa bàn, trong nhiều thành phần kinh tế...
Thứ nhất, mâu thuẫn giữa cung và cầu lao động.+ Cung lao động không phù hợp với cầu lao động về số lượng.Nguồn cung về số lượng lao động của tỉnh hiện nay là khá lớn và có xu hướng tiếp tục tăng trong nhiều năm tới. Trong khi đó khả năng giải quyết việc làm còn hạn hẹp,...
        Có thể nhận thấy đặc trưng của cơ cấu kinh tế là luôn luôn vận động và biến đổi. Sự biến đổi ấy diễn ra rất đa dạng giữa các nước có những điều kiện kinh tế xã hội và trình độ phát triển khác nhau, tuy nhiên nó vẫn theo những xu hướng chung mang tính quy luật...
* Khu vực thành thị Những năm qua, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh nhất là từ sau 1/6/2004 thị xã Thái Bình được Nhà nước công nhận là thành phố loại III thì dân số và lao động được cuốn hút vào khu vực này ngày càng đông. Ngoài lực lượng lao động tại chỗ còn có...
Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế đồng thời cũng là hoạt động mang tính xã hội cao. Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. Nói xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế đem lại lợi ích cho cả hai bên tham gia (bên cung và...
Do tốc độ phát triển dân số ở nước ta là qúa nhanh đã dẫn đến những bất cập lớn và quan hệ “cung – cầu” sức lao động trên thị trường lao động. Hiện nay, ở Việt Nam, cung về sức lao động đang vượt quá cầu về sức lao động, và sẽ còn tiếp tục vượt trong...