Những ưu điểm & nhược điểm về văn hóa Nhật Bản

0
647
Những ưu điểm & nhược điểm về văn hóa Nhật Bản

VHDN Nhật Bản thực sự có rất nhiều ưu điểm thực tiễn đã chứng minh chính VHDN đã góp phần làm nên sự tăng trưởng vượt bậc của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai tới nay. VHDN Nhật Bản đã tạo cho các doanh nghiệp môi trường làm việc ổn định để các cá nhân cố gắng, phấn đấu; Tinh thần đồng thuận giữa các thành viên tạo nên sự thống nhất, đồng lòng, đồng sức trong doanh nghiệp trong bấy kỳ một công việc gì; … Phong cách quản lý của Nhật Bản, giúp nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp tạo nên sự ổn định trong nội bộ, là tiền đề để phát triển không ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.. Các công xưởng Nhật Bản với những triết lý kinh doanh, quy trình sản xuất, sự học hỏi không ngừng từ các quốc gia khác đã khiến hàng hóa Nhật Bản được biết đến rộng rãi trên thế giới. Từ một quốc gia bại trận và chịu những thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu Nhật Bản đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế đứng đầu thế giới.

Những nhược điểm Nhưng bên cạnh đó, VHDN Nhật Bản cũng còn có một số hạn chế như việc tôn trọng thứ bậc, những người có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp phần nào cản trở sự chứng tỏ năng lực cá nhân của các nhân viên trẻ. Sự đề cao quá mức việc đồng nhất trong nhóm dẫn tới việc tranh luận để đưa ra được ý kiến chưa được tiến hành một cách triệt để. Triết lý kinh doanh trong thời kỳ tăng trưởng cao đôi khi còn những điều chưa hợp lý, khi quá tập trung vào sản xuất mà quên đi các yếu tố quan trọng khác… Mặc dù vẫn còn những hạn chế, nhưng không thể phủ nhận sự thành công của doanh nghiệp Nhật Bản trong việc xây dựng văn hóa cho công ty, doanh nghiệp, tập đoàn của mình. Điều quan trọng hơn nữa là họ đã áp dụng được văn hóa đó một cách thành công cho cả tập thể. Và hiệu quả của việc đó thể hiện ngay trong hiệu quả công việc, sự đi lên của cả một hệ thống. Nếu có thể học tập và vận dụng những nét tiến bộ của họ chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều bước tiến dài hơn trong tương lai.